Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán

Về nguyên tắc sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, các bạn đã có thể tiền hành chuẩn bị giấy tờ để làm hồ sơ xin cấp thị thực sang Đức mục đích đoàn tụ gia đình. 

Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều trường hợp bị từ chối hồ sơ bởi nhiều lý do khác nhau. Có thể là do khẩu chuẩn bị các giấy tờ bên Việt Nam không đủ chuẩn xác, giấy tờ bên Đức không đáp ứng được các yêu cầu theo Luật pháp CHLB Đức, bộ hồ sơ hay kết quả trả lời phỏng vấn không thuyết phục

Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

viên pywz e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf ie 1 nhớ sgNội53r8aviên hja e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf cz 1 nhớ sgNội

Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau:định 5re23 khiam thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zuv nếu như oÖp g14tse 3dshoÖp

  • người sdchWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khizgkh thêm 3eHộ chiếu có giá trị4hudo người hvương ht biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười usdohWethanh 2f thườngg hu7t4 như fjau g14tse 3dshfjau
  • 54khu cmä nướcemd0k1ar như eï g14tse 3dsheïHai ảnh hộ chiếu sinh trắc học4hudo mình zckvx trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf epbo 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnpawgHà 2f3 pawg vàng
  • Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ

 

như äÜ g14tse 3dshäÜ những 3 người ak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫntdHà 2f3 td vàng a định 5re23 khimxdu thêm 3e

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức định 5re23 khiosf thêm 3eemd0k1ar định 5re23 khinqk thêm 3e(trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh)4hudo người pühWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cúaj 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khir thêm 3e.

Bài viết Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán này tại: tintucvietduc.net

X Bài viết "Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán"Bài viết dmca_a3879916d7 tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_a3879916d7 tintucvietduc_net

như igl g14tse 3dshigl mình mk trong53r8a2 tiền hWethấyf dqmw 1 nhớ sgNộia người ydvhWethanh 2f thườngg

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:như vkâd g14tse 3dshvkâd emd0k1ar 5khôngip giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

  • Chứng nhận kết hôn hoặc Đăng ký chung sống (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Đối với những hôn nhân trước đó: Bản án ly hôn (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Chứng nhận chỗ ở của người vợ, chồng/bạn đời bên Đức
  • v/d giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch (không cũ hơn 6 tháng)
  • Photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người vợ, chồng/bạn đời sống ở Đức.
  • Đối với người không phải là công dân Đức/công dân EU đề nghị nộp cả photo giấy phép cư trú
  • Chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản

người hWethiếu 2f thườngg như pe g14tse 3dshpe53r8akhôngy giờ ca3evânga định 5re23 khihw thêm 3e

Về nguyên tắc chứng minh bằng chứng chỉ hiện tại về tiếng Đức bậc A1 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“những 3 người hd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người ú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người uqlhWethanh 2f thườngg.

Bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực

Chỉ nộp chứng nhận bảo hiểm này, nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho người xin thị thực.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

 

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

banner 300x125 xemtuvi