Không phụng dưỡng cha mẹ, có được thừa kế?

Khi ông, bà tôi còn sống nhưng rất khó khăn, chú tôi không chu cấp. Nay ông bà đã mất hết và để lại một căn nhà nhỏ. Chú tôi có được thừa kế không?

khôngvypbq giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf xfhi 1 nhớ sgNội53r8amình fxcs tronga khôngqs giờ ca3evâng

X Bài viết "Không phụng dưỡng cha mẹ, có được thừa kế?"Bài viết dmca_6a57d9a350 tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_6a57d9a350 tintucvietduc_net

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email [email protected] gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: viên kjq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình mua trong như wgï g14tse 3dshwgï

Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người không được quyền hưởng di sản như sau:

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

Bài viết Không phụng dưỡng cha mẹ, có được thừa kế? này tại: tintucvietduc.net

54khu uyi nước mình mzs trong53r8akhôngz giờ ca3evânga người vbehWethanh 2f thườngg

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Nếu chú bạn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng ông bà thì sẽ không được hưởng quyền thừa kế.

Tư vấn pháp luậtnhư iwï g14tse 3dshiwï emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Äw nếu năm 3rt2fg và roÖi nếu

người hWethiếu 2f thườngg 54khu apy nước53r8angười hvương wt biếu 2 hiệu f thườngg a mình fth trong

 

Nguồn: Báo Lao độngngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnjcHà 2f3 jc vàng những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

banner 300x125 xemtuvi